Dutch articles

Een beetje ontspanning op zn tijd is naast een drukke werkweek van groot belang. Zo ben ik zelf de afgelopen tijd ontspannen door een tweetal boeken heen gewerkt die ik jullie niet wilde onthouden: The Victorian Internet en The Big Five For Life. Thanks Dave!

The Victorian Internet (Tom Standage) geeft een beeld van de geschiedenis van de telegrafie, en in het bijzonder de elektrische telegraaf. Sowieso vanuit geschiedkundig perspectief interessant, maar voor mensen die zich in de internetbusiness bewegen en een beetje inzicht in de ontwikkeling en geschiedenis hebben heel aardig om de analogie te zien. Wie roept dat alles tegenwoordig zo snel gaat moet dit boek zeker even lezen, dat brengt een en ander in een leuk perspectief.

The Big Five For Life (John Strelecky) is een managementboek verstopt als light-reading. Thomas Derale fungeert hier als de weergave van John’s visie over management en hoe de persoonlijke doelstellingen van een bedrijf en haar medewerkers in lijn moeten zijn. Wie de doelstellingen in lijn krijgt bereikt een hogere output en gelukkigere medewerkers. Een mooi streven! Wil jij niet ook nog 4 levens extra?