Dutch articles

We gebruiken onze smartphone steeds vaker. Uit onderzoek blijkt
dat de smartphone voor jongeren het primaire apparaat is waarmee
ze online gaan, gemakkelijk een uur of 3-4 per dag. Maar steeds
meer mensen herkennen ook dat dit gebruik dwangmatig wordt.
Continu zoeken we afleiding in de vorm van nieuwe email, berichtjes
op sociale media of nieuwe vlogs.

Een van de mensen die zich hier druk over maakt, is Tristan Harris.
Hij was productfilosoof bij Google en richt zich tegenwoordig op
het beter stroomlijnen van al die impulsen met zijn Time Well Spent
initiatief. Harris noemt zijn iPhone steevast een fruitautomaat, wijzend
op de menselijke neiging om steeds maar op ‘Refresh’ te drukken in de
hoop een nieuw berichtje te krijgen. De grote internetbedrijven hebben
zelfs specialisten in dienst om die neiging nog verder uit te buiten –
want meer schermtijd betekent meer inkomsten. Simple as that.

Ik heb zelf een tijdje geleden ook mijn telefoon doorgelopen om alle
piep-, tril- en flits-meldingen wat te beperken. Maar eigenlijk wil je dat
de applicatie of het netwerk hier slimmer mee om gaat. Want als ik
even geconcentreerd aan het werk ben – bijvoorbeeld tijdens het
schrijven van deze column – wil ik liever niet gestoord worden tenzij
het echt niet anders kan. De meeste seintjes mogen wachten tot ik
klaar ben. Of het nou gaat om app-meldingen of telefoontjes van de
categorie ‘stoor ik?’

Ik vind het een goede zaak om meer te letten op het menselijke
aspect. Want waaraan meten wij nou het succes van onze dienst?
Aan de hoeveelheid transacties die er doorheen lopen of aan de
verhoogde effectiviteit van gebruikers die niet meer uit hun concentratie
werden gehaald door meldingen die wel even konden wachten?
Want hoewel email op mijn telefoon heel erg handig is, er is zelden
noodzaak om direct te reageren. En telefoontjes kunnen soms ook
door een collega worden afgehandeld.

Dutch articles

Nieuwe Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten onderweg, politiek negeert massale bezwaren.

Vandaag kwam het nieuwe wetsvoorstel aangaande de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten naar buiten door publicatie in de Volkskrant. Waar op 15 april door Plasterk werd beloofd dat de privacy van burgers gewaarborgd zou blijven, blijkt niets minder waar. Plasterk trekt het zich niets aan van de feedback kritiek vanuit de telecommunicatiesector en maatschappelijke organisatie. Inlichtingendiensten kunnen straks datacentra die e-mail, sms, internettelefoon en apps verwerken structureel in de gaten houden – en niet alleen bij cyberdreiging of terroristische dreiging onder toezicht – waar in eerste instantie sprake van was.

De nieuwe wet maakt de weg vrij voor grootschalige privacy schending en aantasting van de vrijheid van levenssfeer van iedere ‘online’ Nederlander. Speakup vindt jouw privacy belangrijk en voelt zich verplicht mogelijkheden tot beperking van deze schending te onderzoeken.

Netwerk encryptie
Speakup ondersteunt al enkele mogelijkheden voor encryptie in haar netwerk, maar wil de mogelijkheden verder uitbreiden en start ook onderzoek samen met collega provider Voys naar mogelijkheden om end to end encryptie tussen de gebruikers van de beide netwerken mogelijk te maken.

Het is niet de eerste keer dat Speakup als aanbieder van telecommunicatieoplossingen haar gebruikers moet en wil beschermen tegen de overheid. Zo hebben wij in 2015, samen met zes andere partijen, een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat inzake de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie. Toen maakten we al deel uit van een aantal organisaties dat zich uitspreekt tegen de schending van de privacy en hier blijven wij achter staan.

Het lijkt ons als bedrijf, als medewerker, als burger, een bijzonder slecht idee dat de overheid zo dicht met ons mee kan kijken. Wij roepen samen met Voys andere telecom- en internetbedrijven op om hier niet mee akkoord te gaan en te onderzoeken hoe encryptie van je netwerk de impact van deze wet kan beperken.

Source: Nieuwe Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten onderweg, politiek negeert massale bezwaren. – Speakup

Dutch articles

Jij als ondernemer hebt baat bij vrijheid en zeker voor ondernemers mét personeel zijn schaalbare diensten een must. Zo ben je altijd vrij om maandelijks in je overeenkomsten te schakelen en te ondernemen zoals jij dat wilt. Dit is voor clouddiensten al langer van toepassing, echter dit gaat nu ook gelden voor de meer traditionele vaste en mobiele telecommunicatiediensten.

Op 16 februari is er een wijziging in het staatsblad aangaande de telecommunicatiewet gepubliceerd die inmiddels ook als hamerstuk is aangenomen in de Eerste Kamer. Deze wet voorkomt dat een contract na de initiële termijn – stilzwijgend – met dezelfde termijn verlengd mag worden. Dit plaatst de zakelijke gebruiker min of meer gelijk aan de consument omdat de opzegtermijn na het initiële contract één maand tot op uitdrukkelijk verzoek maximaal drie maanden mag gaan bedragen.

Zelf bieden wij al jaren flexibele telecommunicatiecontracten, wat mij groot voorstander maakt van deze positieve ontwikkeling. Mijn verwachting is dat de bekende grote partijen gaan proberen om voor 1 oktober alsnog een langlopend contract met je af te sluiten, waarmee het voordeel voor jou als ondernemer wordt uitgesteld. Ik raad je dan ook van harte aan om deze aanbiedingen goed door te lezen voor je toezegt. En dan met name de kleine lettertjes.

Eerder als column verschenen in Kijk op Oost Nederland

Dutch articles

Hoe ‘C’ in ICT eindelijk tot zijn recht komt

Onze maatschappij gaat steeds sneller en kent steeds minder rustmomenten. Waar de 9-tot-5-baan plaats maakt voor de 24-uurs-economie is het noodzakelijk dat bedrijfsprocessen steeds meer geautomatiseerd worden. Maar wat veel ondernemers nog niet doen, is naast die automatisering ook eens te kijken naar de informatisering.

De twee termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar ze betekenen wat anders: Automatisering gaat over het automatisch uitvoeren van taken die eerder handmatig werden uitgevoerd, terwijl bij informatisering juist wordt gekeken naar het verzamelen van gegevens op grond waarvan keuzes (al dan niet automatisch) kunnen worden gemaakt. En gegevens verzamelen we (bewust en onbewust) als een malle.

Lees verder