Uncategorized

Bij Speakup staan we voor vrijheid. Privacy is een belangrijk onderdeel van die vrijheid, dus daar zetten we ons voor in. Op telecomgebied hebben we een mening over bewaarplicht en sleepwet, maar een andere belangrijke wet die er aan komt is de PSD2. Over die PSD2 is wat ophef. Die wet zorgt er voor dat mensen tech-bedrijven toegang kunnen geven tot hun banktransacties, bijvoorbeeld voor geautomatiseerde huishoudboekjes en dergelijke. Dat klinkt allemaal mooi, maar waar is dan de rumoer over?

De kern van (bank)transacties is dat er altijd twee partijen bij betrokken zijn. Een bedrijf dat door jou is gemachtigd voor het ontvangen van gegevens krijgt dus niet alleen gegevens die over jou gaan, maar ook over die ander, die daar helemaal niet voor gekozen heeft. Je geeft zo een stukje van de privacy van een ander op.

Privacy & telecommunicatie

In de telecom hebben we een aantal dingen geregeld om de privacy van jou als eindgebruikers te beschermen. Zo kun je nummerweergave onderdrukken als je belt, zodat de gebelde niet je telefoonnummer kan opslaan. Ook kun je je telefoonnummer afschermen uit online telefoongidsen en kun je ervoor zorgen dat je telefoonnummer wordt afgeschermd op de gespecificeerde telefoonnota van iemand die jou gebeld heeft. Het is bijvoorbeeld niet zo’n goed idee als je in een situatie van huiselijk geweld extra agressie op je dak krijgt omdat op de telefoonrekening te zien was dat je met een blijf-van-m’n-lijf-huis hebt gebeld.

Ook in bankgegevens zitten soms bijzondere gegevens, bijvoorbeeld omdat je geld overmaakt naar een politieke partij, het COC of je psychiater.

Stichting Privacy First suggereerde daarom een ‘PSD2-me-niet-register’

In dit register zou je je moeten aanmelden als transacties met jou moeten worden afgeschermd uit de data-analyse voor de huishoudboekjes van jouw relaties. Dat lijkt mij een prima idee. Want ik heb inmiddels genoeg mensen gehoord (met name uit de hoek van de opsporingsdiensten) dat we privacy moeten opofferen om onze vrijheid te beschermen. Volgens mij is het hebben van privacy juist een noodzakelijk onderdeel van onze vrijheid. Juist daarom moeten we er voor zorgen dat de technische vrijheid van de een niet (onbedoeld) zomaar de privacy van een ander schaadt.

Wij vinden het belangrijk om als tech-bedrijf verantwoord om te gaan met de data van onze gebruikers. Het zou de toekomstige gebruikers van PSD2-data sieren als zij dat ook doen. Wij hopen dat er goed wordt nagedacht over de impact van gebruiksgegevens, zodat ze wordt ingezet om mooie en gebruiksvriendelijke nieuwe diensten te ontwikkelen, in plaats van te dataminen en te profileren.

Heb jij ook een goed idee hoe de privacy van (telecommunicatie)gebruikers beter kan worden behandeld?
Wij komen graag met je in contact.

Dutch articles

Woensdag 21 maart kon de Nederlander haar stem uitbrengen voor het tweede (en wellicht laatste) referendum. Het onderwerp? De Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017. Ikzelf maar ook Speakup is blij met de zeer hoge opkomst, en met de uitslag: Nederland stemt tegen. Deze wet moet beter! De politiek is aan zet – maar Speakup staat klaar om desnoods via de rechter deze ‘sleepwet’ aan te pakken.

Over de WIV

Je bent er de afgelopen weken mee doodgegooid, maar waar gaat het nou eigenlijk over? Een stel studenten framede de wet zeer succesvol onder de noemer “sleepwet”, en bij mijn eerste lezing ging daar ook mijn aandacht naar uit. Maar er zijn nog veel ernstigere inbreuken van onze privacy. De geheime diensten mogen op basis van deze nieuwe wet onder meer:

  • ongericht (pardon, onderzoeksopdrachtgericht) kabelnetwerken aftappen
  • hacken van derden (niet-verdachte mensen/organisaties) om bij een verdachte te komen
  • decryptiesleutels opeisen (op straffe van gevangenisstraf) bij verdachten, maar ook bij onschuldige mensen/organisaties
  • geautomatiseerde toegang vragen bij bedrijven/instellingen
  • bulkgegevens kunnen langdurig worden bewaard
  • bulkgegevens uitwisselen met buitenlandse diensten

Wel belangrijk: De voorstanders van de wet hebben in de aanloop van het referendum vaak geroepen dat tegenstanders de oude wet terug willen. Dat is niet juist. Een aantal dingen in de nieuwe wet beter geregeld dan voorheen. Zo zijn er bijvoorbeeld verbeteringen aangebracht in de benodigde toestemmingen en er is geregeld dat er zowel vooraf als achteraf toetsing plaatsvindt. Toch zien veel experts ernstige bezwaren.

Speakup en de WIV

Speakup heeft zich al diverse malen uitgesproken tegen de WIV, en toen eind 2017 enkele studenten een handtekeningen-actie begonnen om een referendum aan te vragen sprak Speakup ook direct haar steun uit.

Speakup is een provider voor haar klanten. Wij willen graag een veilige samenleving, en daarom zijn wij ook ingericht om netjes te kunnen voldoen aan verzoeken vanuit justitie en politie. Maar we willen niet dat ons netwerk wordt gehackt, ongeacht of dat door een crimineel of een overheidsdienst gebeurt. Bovendien vinden wij het een slecht idee dat wij als organisatie, of een van onze medewerkers kan worden gedwongen om beveiligingssleutels af te staan die veel verder kunnen gaan dan die ene verdachte waarnaar een dienst op zoek is. Vanuit mijn perspectief maakt deze wet eigenlijk iedereen juist onveiliger: Onze gebruikers zijn mogelijkerwijze niet zo goed beschermd als zij zouden willen, en wij als organisatie en onze medewerkers kunnen worden aangesproken om dat tot stand te brengen.

Een greep uit de problematische punten:

– Onderzoeksopdrachtgericht kabelnetwerken aftappen
Dit is een Panopticon. Doordat mensen zich bekeken gaan wanen gaan ze zich ook anders gedragen. Want ook al heb je niks te verbergen, het is misschien toch wel vervelend als de overheid weet dat jij het niet met ze eens bent.

– Hacken van derden
Allereerst wordt hier de privacy van onschuldigen geschaad. Bovendien wordt het hele internet onveiliger: Een standaard werkmodus van hackers is het borgen van achterdeuren voor als ze ontdekt worden – maar wie garandeert dat niemand anders die vindt? Sowieso, het gaat ook wel eens domweg fout bij het hacken, en dat betekent dat er storingen kunnen optreden die ook voor onschuldige burgers impact hebben.

– Decryptiesleutels opeisen (op straffe van gevangenisstraf) bij verdachten, maar ook bij onschuldige mensen/organisaties
Door de combinatie van getapte bulkgegevens en sleutels bij providers afdwingen kan naast de zogenaamde metadata (wie verbindt met wie, wanneer en hoe lang) ook de inhoud worden bekeken.

– Geautomatiseerde toegang vragen bij bedrijven/instellingen
Bij geautomatiseerde toegang wordt rechtstreeks onversleutelde data van onschuldige burgers benaderd. De diensten mogen die bovendien combineren met andere databronnen en daarop analyses uitvoeren.

– Bulkgegevens kunnen langdurig worden bewaard
Gegevens die worden opgeslagen kunnen jaren worden bewaard. Ook de bijvangst van onschuldige burgers. Politici roepen op hen en de diensten te vertrouwen. Ze zullen er heus wel netjes mee om gaan. Maar vertrouw je ook de politici die over een aantal jaar de scepter zwaaien?

– Bulkgegevens uitwisselen met buitenlandse diensten
Ook als de geheime dienst nog niet helemaal heeft bekeken wat er in de bulkgegevens zit mag zij die uitruilen met het buitenland. En wat hier helemaal geen probleem is kan in een ander land best wel een rode vlag opleveren. Ga jij met een gerust hart naar Turkije als je thuis hebt zitten lezen over Gulen?

Bij diverse terreur-incidenten van de afgelopen tijd bleek steeds dat de daders al op de radar waren van politie en veiligheidsdiensten. Nu gaan we de data-hooiberg alleen maar groter maken. Natuurlijk moeten onze veiligheidsdiensten in de context van vandaag kunnen opereren en is een vernieuwing van de oude WIV noodzakelijk, maar dan wel proportioneel en met de juiste waarborgen: Onze privacy is het fundament van onze vrijheid. Als we die opgeven hebben de terroristen hun doel bereikt.

De politiek is aan zet

Bij aanname van de WIV is een legio aan amendementen weggestemd, en ook diverse publieke uitspraken gaven weinig hoop op initiatieven om deze wet nog te repareren. Toch lijkt het er op dat aan de hand van de nipte winst voor het tegen-front er in ieder geval een inhoudelijk debat gevoerd zal worden. Wij hopen dat dit zal leiden tot broodnodige verbeteringen. Maar de tijd dringt: op 1 mei gaat de wet officieel in werking.

Niets doen is geen optie

Wij denken dat de wet in deze vorm niet goed genoeg is. Sterker nog: Deze wet schaadt de rechten van onschuldige burgers zo sterk dat het maar de vraag is of dit niet rechtstreeks botst met de Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Wij vinden het in ieder geval niet proportioneel, zoals dat zo mooi heet. Speakup staat voor een open, veilig en vrij internet met waarborging van privacy.

Het is niet de eerste keer dat Speakup als aanbieder van telecommunicatieoplossingen haar gebruikers moet en wil beschermen tegen de overheid. Zo hebben wij in 2015, samen met zes andere partijen, een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat inzake de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie. Toen maakten we al deel uit van een aantal organisaties dat zich uitspreekt tegen de schending van de privacy en hier blijven wij achter staan. Speakup staat ook deze keer klaar om desnoods via de rechter om deze ‘sleepwet’ aan te pakken. Daarvoor werken we samen met onder andere BIT, Bits of Freedom, Privacy First, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

Meer lezen over privacy? Nee, je hebt wel iets te verbergen
Meer lezen over de WIV2017? Vier cruciale inzichten over de wet voor de geheime diensten

Dutch articles

We gebruiken onze smartphone steeds vaker. Uit onderzoek blijkt
dat de smartphone voor jongeren het primaire apparaat is waarmee
ze online gaan, gemakkelijk een uur of 3-4 per dag. Maar steeds
meer mensen herkennen ook dat dit gebruik dwangmatig wordt.
Continu zoeken we afleiding in de vorm van nieuwe email, berichtjes
op sociale media of nieuwe vlogs.

Een van de mensen die zich hier druk over maakt, is Tristan Harris.
Hij was productfilosoof bij Google en richt zich tegenwoordig op
het beter stroomlijnen van al die impulsen met zijn Time Well Spent
initiatief. Harris noemt zijn iPhone steevast een fruitautomaat, wijzend
op de menselijke neiging om steeds maar op ‘Refresh’ te drukken in de
hoop een nieuw berichtje te krijgen. De grote internetbedrijven hebben
zelfs specialisten in dienst om die neiging nog verder uit te buiten –
want meer schermtijd betekent meer inkomsten. Simple as that.

Ik heb zelf een tijdje geleden ook mijn telefoon doorgelopen om alle
piep-, tril- en flits-meldingen wat te beperken. Maar eigenlijk wil je dat
de applicatie of het netwerk hier slimmer mee om gaat. Want als ik
even geconcentreerd aan het werk ben – bijvoorbeeld tijdens het
schrijven van deze column – wil ik liever niet gestoord worden tenzij
het echt niet anders kan. De meeste seintjes mogen wachten tot ik
klaar ben. Of het nou gaat om app-meldingen of telefoontjes van de
categorie ‘stoor ik?’

Ik vind het een goede zaak om meer te letten op het menselijke
aspect. Want waaraan meten wij nou het succes van onze dienst?
Aan de hoeveelheid transacties die er doorheen lopen of aan de
verhoogde effectiviteit van gebruikers die niet meer uit hun concentratie
werden gehaald door meldingen die wel even konden wachten?
Want hoewel email op mijn telefoon heel erg handig is, er is zelden
noodzaak om direct te reageren. En telefoontjes kunnen soms ook
door een collega worden afgehandeld.

Dutch articles

Nieuwe Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten onderweg, politiek negeert massale bezwaren.

Vandaag kwam het nieuwe wetsvoorstel aangaande de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten naar buiten door publicatie in de Volkskrant. Waar op 15 april door Plasterk werd beloofd dat de privacy van burgers gewaarborgd zou blijven, blijkt niets minder waar. Plasterk trekt het zich niets aan van de feedback kritiek vanuit de telecommunicatiesector en maatschappelijke organisatie. Inlichtingendiensten kunnen straks datacentra die e-mail, sms, internettelefoon en apps verwerken structureel in de gaten houden – en niet alleen bij cyberdreiging of terroristische dreiging onder toezicht – waar in eerste instantie sprake van was.

De nieuwe wet maakt de weg vrij voor grootschalige privacy schending en aantasting van de vrijheid van levenssfeer van iedere ‘online’ Nederlander. Speakup vindt jouw privacy belangrijk en voelt zich verplicht mogelijkheden tot beperking van deze schending te onderzoeken.

Netwerk encryptie
Speakup ondersteunt al enkele mogelijkheden voor encryptie in haar netwerk, maar wil de mogelijkheden verder uitbreiden en start ook onderzoek samen met collega provider Voys naar mogelijkheden om end to end encryptie tussen de gebruikers van de beide netwerken mogelijk te maken.

Het is niet de eerste keer dat Speakup als aanbieder van telecommunicatieoplossingen haar gebruikers moet en wil beschermen tegen de overheid. Zo hebben wij in 2015, samen met zes andere partijen, een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat inzake de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie. Toen maakten we al deel uit van een aantal organisaties dat zich uitspreekt tegen de schending van de privacy en hier blijven wij achter staan.

Het lijkt ons als bedrijf, als medewerker, als burger, een bijzonder slecht idee dat de overheid zo dicht met ons mee kan kijken. Wij roepen samen met Voys andere telecom- en internetbedrijven op om hier niet mee akkoord te gaan en te onderzoeken hoe encryptie van je netwerk de impact van deze wet kan beperken.

Source: Nieuwe Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten onderweg, politiek negeert massale bezwaren. – Speakup

Dutch articles

Jij als ondernemer hebt baat bij vrijheid en zeker voor ondernemers mét personeel zijn schaalbare diensten een must. Zo ben je altijd vrij om maandelijks in je overeenkomsten te schakelen en te ondernemen zoals jij dat wilt. Dit is voor clouddiensten al langer van toepassing, echter dit gaat nu ook gelden voor de meer traditionele vaste en mobiele telecommunicatiediensten.

Op 16 februari is er een wijziging in het staatsblad aangaande de telecommunicatiewet gepubliceerd die inmiddels ook als hamerstuk is aangenomen in de Eerste Kamer. Deze wet voorkomt dat een contract na de initiële termijn – stilzwijgend – met dezelfde termijn verlengd mag worden. Dit plaatst de zakelijke gebruiker min of meer gelijk aan de consument omdat de opzegtermijn na het initiële contract één maand tot op uitdrukkelijk verzoek maximaal drie maanden mag gaan bedragen.

Zelf bieden wij al jaren flexibele telecommunicatiecontracten, wat mij groot voorstander maakt van deze positieve ontwikkeling. Mijn verwachting is dat de bekende grote partijen gaan proberen om voor 1 oktober alsnog een langlopend contract met je af te sluiten, waarmee het voordeel voor jou als ondernemer wordt uitgesteld. Ik raad je dan ook van harte aan om deze aanbiedingen goed door te lezen voor je toezegt. En dan met name de kleine lettertjes.

Eerder als column verschenen in Kijk op Oost Nederland

Dutch articles

Hoe ‘C’ in ICT eindelijk tot zijn recht komt

Onze maatschappij gaat steeds sneller en kent steeds minder rustmomenten. Waar de 9-tot-5-baan plaats maakt voor de 24-uurs-economie is het noodzakelijk dat bedrijfsprocessen steeds meer geautomatiseerd worden. Maar wat veel ondernemers nog niet doen, is naast die automatisering ook eens te kijken naar de informatisering.

De twee termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar ze betekenen wat anders: Automatisering gaat over het automatisch uitvoeren van taken die eerder handmatig werden uitgevoerd, terwijl bij informatisering juist wordt gekeken naar het verzamelen van gegevens op grond waarvan keuzes (al dan niet automatisch) kunnen worden gemaakt. En gegevens verzamelen we (bewust en onbewust) als een malle.

Lees verder